Veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Ot.prp. nr. 67 (2007-2008), Innst. O. nr. 23 (2008-2009), beslutning. O. nr. 35 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. O. nr. 23 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.Endringer medfører at veterinærer fra EU-området skal kunne benytte tittelen veterinær i Norge ved midlertidig tjenesteyting uten norsk autorisasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 02.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008