Lov om endringar i veglov av 21. juni 1963 nr. 23

Ot.prp. nr. 5, innst. O. nr. 2, besl. O. nr. 6 for 1993-94, beslutning. O. nr. 6 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1993 Innst. O. nr. 2 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1993

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1993