Lov om endring i lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank

Ot.prp. nr. 6, innst. O. nr. 1, besl. O. nr. 1 for 1993-94, beslutning. O. nr. 1 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1993 Innst. O. nr. 1 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.11.1993

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.1993