Gjennomføring av støttetiltak for fiskerinæringen i 1991 og 1992

St.meld. nr. 11, innst. S. nr. 53 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1993 Innst. S. nr. 53 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1993