Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1993 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 13, innst. S. nr. 31 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1993 Innst. S. nr. 31 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1993