Prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 23.10.2008 Innst. S. nr. 17 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å godkjenne EØS-komiteens beslutning om å innlemme prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.11.2008