Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting ( Etablering av Statens Medieforvaltning)

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 13 for 1993-94, beslutning. O. nr. 13 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1993 Innst. O. nr. 10 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1993