Lov om Enhetsregisteret

Ot.prp. nr. 11, innst. O. nr. 28, besl. O. nr. 37 for 1993-94, beslutning. O. nr. 37 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.02.1994 Innst. O. nr. 28 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 22.03.1994

   Behandlet i Lagtinget: 14.04.1994