Budsjettet for Norsk Polarinstitutt

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 3, Tillegg nr. 1 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 3 Tillegg nr. 1 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1993