Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994

Budsjett-innst. S. nr. 10. for 1994

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 10 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 15.11.1993