A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, B. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1994, C. Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1994, D. Endring av vedtak av 3. november 1992 om Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1993, E. Avgifter o.a. til folketrygden for 1994, og ( Arbeidsgiveravgift) F. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 1994

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 1 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 08.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 1 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.11.1993