Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994

Budsjett-innst. S. nr. I. for 1994

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1993 Budsjett-innst. S. I (1993-94)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.11.1993

      Behandlet i Stortinget: 11.11.1993