Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1. januar-31. desember 1994

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 1 og S. I for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 1 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.11.1993