Tollavgifter for 1994

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 16 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 16 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1993