Endringer i bevilgninger under programområdene 28. Fødselspenger, 29. Sosiale formål, 30. Helsevern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1993

St.prp. nr. 9, kap. 2540 og 2541, innst. S. nr. 16 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 26.11.1993 Innst. S. nr. 16 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1993