Endringer på Miljøverndepartementets budsjettforslag for 1994 som følge av at Statens kartverk blir forvaltningsbedrift m.m.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2, Budsjett-innst. S. nr. 9, Tillegg nr. 1 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1993 Budsjett-innst. S. nr. 9 Tillegg nr. 1 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993