Endringer av bevilgningsforslaget for 1994 for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 12, Tillegg nr. 1 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1993 Budsjett-innst. S. nr. 12 Tillegg nr. 1 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1993