Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, kap. 934, 936, 2440, 3929, 3936, 3961, 5440 og 5655, unntatt kapitlene om Lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall, og om Sysselsetting i forbindelse med Glomfjordutbyggingen. Budsjett-innst. S. nr. 9, Tillegg nr. 2 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1993 Budsjett-innst. S. nr. 9 Tillegg nr. 2 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993