Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under Nærings- og energideparetementet. Kapitlet om Lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 20.04.1994 Innst. S. nr. 114 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1994