Endringer av budsjettforslag for 1994 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, kap. 2800 og 5800, Statens petroleumsfond, Budsjett-innst. S. II og innst. S. nr. 71 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1994 Innst. S. nr. 71 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1994