Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under Nærings- og energidepartementet ( renter av lån til statsforetak, Statkraft)

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, kap. 5608, Budsjett-innst. S. nr. 6, Tillegg nr. 2 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1993 Budsjett-innst. S. nr. 6 Tillegg nr. 2 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1993