Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under Nærings- og energidepartementet (A/S Bleikvassli Gruber) (A/S Sydvaranger)

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, kap. 950, 962 og 3900, Budsjett-innst. S. nr. 8, Tillegg nr. 2 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1993 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 2 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993