Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under Nærings- og energidepartementet - Sysselsetting i forbindelse med Glomfjordutbyggingen

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, Budsjett-innst. S. nr. 9, Tillegg nr. 3 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.12.1993 Budsjett-innst. S. nr. 9 Tillegg nr. 3 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993