Endringer på forslag til statsbudsjettet for 1994 under Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet - om organiseringen av et forvaltningsapparat for forbrukersikkerhet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5, kap. 537, Budsjett-innst. S. nr. 5, Tillegg nr. 2 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 01.12.1993 Budsjett-innst. S. nr. 5 Tillegg nr. 2 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993