Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om etablering av interkommunalt havnesamarbeid for Oslofjord-regionen

Dokument nr. 8:12, innst. S. nr. 61 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i samferdselskomiteen (ikke bifalt) Innstilling avgitt 20.01.1994 Innst. S. nr. 61 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.1994

   Behandlet i Stortinget: 25.01.1994