Lov om endring i lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Ot.prp. nr. 18, innst. O. nr. 11, besl. O. nr. 12, besl. L. nr. 1, besl. O. nr. 26 for 1993-94, beslutning. O. nr. 12 (1993-94), beslutning. L. nr. 1 (1993-94), beslutning. O. nr. 26 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1993 Innst. O. nr. 11 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1993

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 17.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1993