Lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn, lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, lov av 30. mai 1975 nr. 18 om sjømenn og lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister ( NIS-registeret og EØS-avtalen) ( hindre utflagging)

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 11 for 1993-94, beslutning. O. nr. 11 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1993 Innst. O. nr. 7 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1993