Statsgaranti for Kaupthing Banki Hfs filial i Norge

St.prp. nr. 6 (2008-2009), Innst. S. nr. 26 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. S. nr. 26 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å samtykke i at staten garanterer for inntil 400 mill. kroner overfor alle innskyterne i den norske filialen av Kaupthing Banki Hf for andel av innskudd som er sikret i den islandske innskuddssikringsordningen, slik at norske myndigheter kan forskuttere det som etter reglene skal dekkes av den islandske sikringsordningen, mot å overta hver enkelt innskyters krav på Kaupthing Banki Hf og/eller den islandske garantiordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2008