Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1993

St.prp. nr. 23, innst. S. nr. 56 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1993 Innst. S. nr. 56 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1993