Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1990, 1991 og 1992

St.meld. nr. 13, innst. S. nr. 70 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 01.02.1994 Innst. S. nr. 70 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1994