Jan Mayen-saka ( avgrensningen i havområdene mellom Jan Mayen og Grønland)

St.meld. nr. 15, innst. S. nr. 74 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1994 Innst. S. nr. 74 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1994