Lov om oppheving av lov av 20. februar 1976 nr. 5 om samtykke til utbygging av næringsverksemd og om rettleiing om stadval ( Etableringslova) og om endring i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77

Ot.prp. nr. 24, innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 31 for 1993-94, beslutning. O. nr. 31 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.02.1994 Innst. O. nr. 22 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 17.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 03.03.1994