Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 15, unntatt kap. 1442 post 70, innst. S. nr. 27 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.12.1993 Innst. S. nr. 27 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993