Nedsettelse av en særskilt komite som skal avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av en granskingskommisjon for å granske påstander om ulovlig overvåking

Innst. S. nr. 38 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.12.1993 Innst. S. nr. 38 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1993