Lov om oppheving av lov av 20. juni 1986 nr. 33 om forbud mot salg, formidling m.v. av norsk petroleum til Sør-Afrika og lov av 20. mars 1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika for å bekjempe apartheid

Ot.prp. nr. 20, innst. O. nr. 18, besl. O. nr. 27 for 1993-94, beslutning. O. nr. 27 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 26.01.1994 Innst. O. nr. 18 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1994

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.02.1994