Samtykke til å inngå avtale av 24. september 1991 mellom Noregs regjering på den eine sida og Grønlands Landsstyre og Danmarks regjering på den andre sida om gjensidige fiskerisamband

St.prp. nr. 25, innst. S. nr. 79 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1994 Innst. S. nr. 79 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1994