Garanti-Instituttet for Eksportkreditts ( GIEKs) virksomhet i 1992

St.meld. nr. 22, innst. S. nr. 89 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1994 Innst. S. nr. 89 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1994