BaneTele AS- salg av statens aksjer

St.prp. nr. 35 (2008-2009), Innst. S. nr. 132 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2009 Innst. S. nr. 132 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å selge samtlige av statens aksjer i Bane Tele AS til Bredbåndsalliansen AS. Samlet vederlag er anslått til ca 715 millioner kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2009