Forslag fra stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim på vegne av Høyre og stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad oversendt fra Odelstingets møte 22. oktober 1996 : Stortinget ber Regjeringen utrede og forberede en overføring til privat tjenestepensjonsordning for de yrkesaktive medlemmer av Pensjonstrygden for sjømenn. Det forutsettes at det enkelte aktive medlems opparbeidede rettigheter ivaretas. Pensjonister og de med oppsatte rettigheter beholdes i Pensjonstrygden for sjømenn. Det bør videre utredes overgangsordninger for de medlemmer som har lang opptjeningstid i pensjonstrygden.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet