Lov om endringar i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Ot.prp. nr. 44, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 69 for 1993-94, beslutning. O. nr. 69 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1994 Innst. O. nr. 46 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994