Vedrørende § 13 a i Stortingets forretningsorden

Innst. S. nr. 205 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.1994 Innst. S. nr. 205 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1994