Revidert nasjonalbudsjett 2009

Budsjett-innst. S. II (2008-2009), jf. St.meld. nr. 2 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2009 Budsjett-innst. S. II (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om Revidert nasjonalbudsjett 2009. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2009