Demokratireformen i Den norske kirke

St.prp. nr. 39 (2008-2009), Innst. S. nr. 183 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.2009 Innst. S. nr. 183 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt tilleggsbevilgning på 68 mill. kroner for 2009 til demokratireformen i Den norske kirke på bakgrunn av Regjeringens forslag og den politiske avtalen mellom alle partier fra april 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2009