Lov om endring i lov av 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Ot.prp. nr. 51, innst. O. nr. 56, besl. O. nr. 67 for 1993-94, beslutning. O. nr. 67 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. O. nr. 56 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994