Reindriftsavtalen 2009/2010

St.prp. nr. 76 (2008-2009), Innst. S. nr. 374 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2009 Innst. S. nr. 374 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra Regjeringen om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009. Avtalen har en ramme på 101 millioner kroner. Forslaget fra Regjeringen ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009