Forslag fra stortingsrepresentant Oddvar Nilsen på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 4. november 1996: Postens enerettsområde avvikles fra 1. januar 1997.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet