A/S Sydvaranger og omstillingen i Sør-Varanger (omstilling i Rana)

St.prp. nr. 41, innst. S. nr. 175 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1994 Innst. S. nr. 175 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1994