Tilknytningsform for samferdselsbedriftene ( omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til heleid statlig aksjeselskap)

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 163 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1994 Innst. S. nr. 163 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1994