Forslag fra stortingsrepresentant Oddvar Nilsen på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 4. november 1996: Posttilsynet legges til Administrasjonsdepartementet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet