Nord-Norgebanen

St.meld. nr. 28, innst. S. nr. 133 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1994 Innst. S. nr. 133 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1994